Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2019

MissMurder
3093 0787
Reposted frompesy pesy viadoubleespresso doubleespresso
MissMurder
Talentów poskąpił Pan,
Urody żałował też.
W kieliszku topi łzy,
Do płuc pompuje dym.
— Hey - Katasza
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
MissMurder
Pokochasz mnie? Z całym dobrem inwentarza, z każdą krzywą akcja jaką odwinę, z moimi humorami, słabościami, kompleksami, problemami, charakterem z całym bagażem życiowym jaki mam. Po postu mnie?
Reposted fromtworcze tworcze viariseme riseme
5540 caf9 500
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialugola lugola
MissMurder
1796 a0e2
adorable RDJ
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viainyou inyou
MissMurder
3858 69ad 500
Reposted fromrisky risky viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
MissMurder
Moje obecne marzenie? Żeby, ktoś odwiedził mnie bez zapowiedzi, po prostu dzwoniąc do drzwi. Bez umawiania się, na fejsbuku, przez telefon, SMS'em.
— tak po prostu
Reposted fromsesja sesja viainyou inyou
MissMurder
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viainyou inyou
MissMurder
1542 aa1e
Reposted fromrisky risky viahollyj hollyj
MissMurder

Jak zawsze.

- Czekasz aż zatęskni?
- Za mną? Nie żartuj. Za mną się nie tęskni. Mnie się odrzuca, odkłada, zapomina.
- Ja bym tęskniła.
- Każdy tak mówi, a potem jest jak zawsze.
Reposted fromlinasakuraaizu linasakuraaizu viainyou inyou
MissMurder
0561 e3c0
MissMurder
ceń się, a najlepiej bądź bezcenna. 
— skądś tam..
Reposted fromkatalama katalama viacocoaflower cocoaflower
MissMurder
1703 b8f0 500
Reposted fromfrances frances viaHopeKaris HopeKaris
MissMurder
Jest silny, ale ja chcę być jego największą słabością.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viacocoaflower cocoaflower
MissMurder
7375 caab
Reposted fromfrances frances viaHopeKaris HopeKaris
MissMurder
To nie była żadna dzikość serca, jadę stopem, bo nie mam na helikopter, bo nie wynaleziono, kurwa, teleportacji, i to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Jakub Żulczyk
MissMurder
Jak szybko zapomniałbyś jaki mam kolor oczu?
Reposted frommefir mefir viamyprerogative myprerogative
MissMurder
3022 4d0e
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamyprerogative myprerogative
MissMurder
8638 6763 500
Reposted frompieklaniema pieklaniema viaBetterDays BetterDays
MissMurder
3858 90f6
Reposted frommerveilleux merveilleux viaBetterDays BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...