Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

MissMurder
Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady, jestem drażliwa i nieznośna, nie potrafię słuchać, a sama bez przerwy gadam,jak bym istniała tylko ja, a światem rządził szatan. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżna, pazerna, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowa,cyniczna i bezduszna. Osądzam bez litości,bez serca i miłości.
Reposted fromnicotine nicotine viablacksadcat blacksadcat
MissMurder
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viablacksadcat blacksadcat
MissMurder
MissMurder
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viablacksadcat blacksadcat
MissMurder
Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viablacksadcat blacksadcat
MissMurder
To, co cię dręczy, zakopujesz głęboko i myślisz, że tego nie ma. To czemu nie śpisz?
— K. T. Nowak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafeliz feliz
MissMurder
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viadepresja depresja
MissMurder
7049 ceff
Reposted frommrgn mrgn viadepresja depresja
MissMurder
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viadepresja depresja
MissMurder
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viadepresja depresja
MissMurder
0253 940c 500
Reposted fromhagis hagis viadepresja depresja
MissMurder
5318 01b9
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viadepresja depresja
MissMurder
MissMurder
MissMurder
7926 1a8d 500
MissMurder
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus vialadylena ladylena
MissMurder
MissMurder
1507 1ebb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaJosette Josette
MissMurder
Reposted fromAgnya Agnya viaJosette Josette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl