Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2018

MissMurder
MissMurder
3095 83f7
Reposted fromverronique verronique viawarkocz warkocz
MissMurder
8131 c4c6 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
MissMurder
Reposted fromantichris antichris viawarkocz warkocz
MissMurder
5465 6c36
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
MissMurder
4136 c4a1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
MissMurder
Reposted fromTullfrog Tullfrog viawarkocz warkocz
MissMurder
Reposted fromFlau Flau viawarkocz warkocz
MissMurder
9712 5a43
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
MissMurder
MissMurder
MissMurder
MissMurder
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viawarkocz warkocz
MissMurder
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
MissMurder
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
MissMurder
4602 8602 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
MissMurder
Znów chodziłaś po mojej głowie gdy spałem. 
— 02:03
Reposted fromegzystencja egzystencja viawarkocz warkocz
MissMurder
4280 0ffd
Reposted from777727772 777727772 viawarkocz warkocz
MissMurder
4837 b0a5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
MissMurder
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl