Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

A ja jak pojeb patrzę w gwiazdy na balkonie
Nawet jak nie wiem co myślę
To na bank o niej
— Czeski - W Próżni (prod. Salvare) [Official Video]
(via projekt-pasja)
Reposted fromdivi divi viamarvelous marvelous
MissMurder
1349 8fec 500
Reposted fromsz4kal sz4kal viawerczi werczi
MissMurder
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viawerczi werczi
MissMurder

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viabadblood badblood
MissMurder
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

MissMurder
0994 f616 500
Reposted fromoll oll
MissMurder
4172 4641
Reposted fromnyaako nyaako viawerczi werczi
MissMurder
0885 19d7 500
Reposted fromoll oll
MissMurder
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. I tyłek.
Reposted fromawakened awakened viawerczi werczi
MissMurder
MissMurder
4184 afd4
Reposted fromkrzysk krzysk viapersona-non-grata persona-non-grata
MissMurder
1233 5c33 500
Reposted fromoll oll
MissMurder
9543 2f0c
MissMurder
1462 67de 500

Q
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viawerczi werczi
0584 d024 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viazakazane zakazane
MissMurder
2072 e8f7 500
Reposted fromoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl