Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

MissMurder
Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.
— Piotr Adamczyk
Reposted bysloncepoburzyloveproofunknown6madamebutterflytaktopazRudeGirlcrybitchmefirhersideNieOdejdeStadkasias3112dreamsneverdieagathaaanne-mariemacka123akustyka-myslicompletelydifferent
MissMurder
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
MissMurder
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
MissMurder
MissMurder
8762 2a61
MissMurder
MissMurder
3619 b756 500
MissMurder
9406 c7f5 500
Paintings by Alyssa Monks
MissMurder
Reposted fromshakeme shakeme viawildnesshearts wildnesshearts
MissMurder
4348 662e
MissMurder
“ Najgłupsze pytanie jakie możesz zadać, to: „Co on w niej widzi?” Bo odpowiedź jest banalnie prosta: „To, czego ty nie widzisz”

— Internet
MissMurder
6509 cbec 500
Reposted fromrol rol viaartbylittlea artbylittlea
MissMurder
MissMurder
MissMurder
MissMurder
8066 8b7e
MissMurder
MissMurder
3632 8986
Reposted fromhippocampvs hippocampvs viahysterie hysterie
MissMurder
Pewnego dnia ktoś przytuli Cię tak bardzo mocno, że wszystko, co w Tobie połamane, wróci na swoje miejsce.
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viatupfen tupfen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl