Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

5078 6d2e 500
Reposted fromsunlight sunlight viapompadour pompadour
MissMurder
7275 5b12
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapompadour pompadour
MissMurder
8077 c1e5
Reposted frommisza misza viapompadour pompadour
MissMurder
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, "Jedenaście"
MissMurder
0851 a64f
2518 8ce0 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapompadour pompadour
MissMurder
- Uciekać, ukrywać się, nieustannie żyć w strachu? O takie życie ci chodzi?
- O jakiekolwiek - odparła z płaczem. - Byle z tobą.
— Paullina Simons, "Ogród letni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapompadour pompadour
MissMurder
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viapompadour pompadour
MissMurder
2528 8023
Reposted frommisza misza viapompadour pompadour
MissMurder
9072 5d61
Reposted fromcasanovared casanovared viapompadour pompadour
MissMurder
MissMurder
6016 cf1f
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE viapompadour pompadour
0656 5b60
Reposted fromLittleJack LittleJack viapompadour pompadour
MissMurder
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viapompadour pompadour
MissMurder
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski, "Z szynką raz!"
MissMurder
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde, "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viapompadour pompadour
MissMurder
4102 e65b
MissMurder
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromSabela Sabela viapompadour pompadour
MissMurder
MissMurder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl